Over deze verborgen parel

Het Groninger Landschap heeft op prachtige plekken vogelkijkhutten waar de meest uiteenlopende vogels geobserveerd kunnen worden. Vogelhutten zijn niet alleen interessant voor de doorgewinterde vogelaar, maar ook voor de natuurliefhebber in het algemeen. Uniek voor Nederland is de Kiekkaaste in het Dollardgebied: de enige buitendijkse kijkhut van ons land!

Waarom je dit plekje echt wilt bezoeken

De Kiekkaaste is de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland en geeft een goed zicht op de slikvelden van de Dollard. Een goede plek om honderden bonte strandlopers te zien, of andere op het slik foeragerende vogels. Soms worden op de kwelders fraters waargenomen.

Zo maken zij (en jij) het verschil

  • omdat het water hier minder zout is dan elders in de Waddenzee, ontstaat een plantengroei met een heel eigen karakter
  • vanwege hun functie als broed-, rust- en voedselgebied vormen de Dollardkwelders een vogelgebied van internationale betekenis

 

Locatie